Процедури

Процедура № 1816 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 15.02.2018
Втора дата
Начална цена 97,614.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет възлагане на услуга „добив на дървесина на временен склад“ на местни търговци , отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата

Данни за дървесината

Обект/и № 185125 ; 185126 ; 185127 ;
Дървесен вид чб;бб;цр;здб;срлп;кдб;мждр;
Едра 333 куб.м.
Средна 966 куб.м.
Дребна 90 куб.м.
Технологична 1647 куб.м.
За огрев 1295 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4331 куб.м.