Процедури

Процедура № 1856 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 23.02.2018
Втора дата
Начална цена 25,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на конкурс за продажба на стояща дървесина на корен от обект №1845 , на територията на ТП ДГС Айтос на 23.02.2018 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1845
Дървесен вид бк,здб
Едра 9 куб.м.
Средна 58 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
Технологична 258 куб.м.
За огрев 293 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 560 куб.м.