Процедури

Процедура № 1861 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 26.02.2018
Втора дата
Начална цена 22,103.19 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183106

Данни за дървесината

Обект/и № 183106
Дървесен вид бб,см,бк,здгл
Едра 84 куб.м.
Средна 157 куб.м.
Дребна 20 куб.м.
Технологична 52 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 55 куб.м.
Всичко 368 куб.м.