Процедури

Процедура № 1863 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 27.02.2018
Втора дата 28.02.2018
Начална цена 3,480.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайнно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 182112 на територията на ТП ДГС Казанлък

Данни за дървесината

Обект/и № 182112
Дървесен вид чб,бб
Едра 30 куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 38 куб.м.