Процедури

Процедура № 1865 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение ДГС Бургас
Първа дата 27.02.2018
Втора дата
Начална цена 2,574.06 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата таен търг
Предмет Продажба на добита дървесина находяща се на временен склад „Каба юг” в землището на с. Габър, общ. Созопол на територията на ТП «ДГС Бургас»

Данни за дървесината

Обект/и № 1801-5
Дървесен вид благун, цер
Едра 29.2 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 29.2 куб.м.