Процедури

Процедура № 1869 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 15.02.2018
Втора дата
Начална цена 16,263.73 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Пряко договаряне
Предмет Добив на дървесина по чл.27 от НУРВИДГТДОСПДНГП., обект 11807 ; обект 11810

Данни за дървесината

Обект/и № 11807 ; 11810
Дървесен вид игл
Едра 116 куб.м.
Средна 275 куб.м.
Дребна 14 куб.м.
Технологична 283 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 688 куб.м.