Процедури

Процедура № 1871 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 02.03.2018
Втора дата
Начална цена 17,800.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 1811

Данни за дървесината

Обект/и № 1811
Дървесен вид тп
Едра 96 куб.м.
Средна 43 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 205 куб.м.
За огрев 95 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 440 куб.м.