Процедури

Процедура № 1935 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение ДГС Твърдица
Първа дата 14.03.2018
Втора дата
Начална цена 3,600.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата събиране на оферти с обява
Предмет Документация за участие в обществена поръчка с предмет:" Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите ,предвидени в Наредба №3/1987г."

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.