Процедури

Процедура № 1940 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 11.04.2018
Втора дата
Начална цена 3,100.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет Доставка чрез закупуване на семена от слънчоглед за нуждите на ТП ДГС Тунджа

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.