Процедури

Процедура № 1942 на ДГС Тунджа

Процедура № 1942 на ДГС Тунджа от 27.03.2018 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 27.03.2018
Втора дата
Начална цена 9,612.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата публично състезание
Предмет Предоставяна на услуги свързани със селското стопанство/в това число изпълнение на агротехнически услуги, оран, сеитба, жътва, балиране, силажиране, поливане и др./ за нуждите на ТП ДГС Тунджа

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.