Процедури

Процедура № 1943 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 21.03.2018
Втора дата
Начална цена 1,600.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Пряко договаряне
Предмет Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадни води от В и К оператор за срок от 48 месеца

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.