Процедури

Процедура № 1945 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Звездец
Първа дата 17.04.2018
Втора дата
Начална цена 4,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет "Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, ups устройства, мрежово оборудване, модеми, рутери, сървър и др. вкл. и техника в извънгаранционен срок), включително доставка на резервни части, материали и консумативи за нуждите на ТП „ДГС Звездец

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.