Процедури

Процедура № 1948 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 16.03.2018
Втора дата 21.03.2018
Начална цена 2,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Събиране на оферти с обява
Предмет Доставка на техническо оборудване за поливни системи за нуждите на ТП ДГС Тунджа

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.