Процедури

Процедура № 1954 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 20.03.2018
Втора дата
Начална цена 142,781.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Договаряне
Предмет Договаряне за възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”ДГС Хасково” ЛФ 2018г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1811, 1812, 1813, 1814
Дървесен вид бб, чб, бл, цр, кдб, чдб, кгбр, мжд
Едра 46 куб.м.
Средна 111 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1773 куб.м.
За огрев 4012 куб.м.
ОЗМ 351 куб.м.
Всичко 6293 куб.м.