Процедури

Процедура № 1955 на ДГС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тунджа
Първа дата 17.04.2018
Втора дата
Начална цена 430.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет Изпълнение на механизирани противопожарни мероприятия, включващи лесокултурни прегради и минерализовани ивици

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.