Процедури

Процедура № 1959 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 20.03.2018
Втора дата
Начална цена
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата ТАЕН ТЪРГ
Предмет ТЪРГ С ТАЙНО НАДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.