Процедури

Процедура № 1965 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 13.03.2018
Втора дата
Начална цена 8,661.09 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП "ДГС Карнобат" на дейностите"Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад" в обект 1812 - отд. 408 б

Данни за дървесината

Обект/и № 1812
Дървесен вид шир
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 167 куб.м.
За огрев 250 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 417 куб.м.