Процедури

Процедура № 1969 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 29.03.2018
Втора дата
Начална цена 12,779.20 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на търг с тайно наддаване на 29.03.2018 г. за продажба на добита дървесина от временни складове на територията на ТП ДГС Айтос

Данни за дървесината

Обект/и № 1809
Дървесен вид чдб
Едра 0 куб.м.
Средна 123.2 куб.м.
Дребна 29.15 куб.м.
Технологична 167.19 куб.м.
За огрев 15.37 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 182.56 куб.м.