Процедури

Процедура № 2000 на ДГС Свиленград

Процедура № 2000 на ДГС Свиленград от 30.04.2018 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 30.04.2018
Втора дата
Начална цена 5,587.03 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открита процедура
Предмет Направа на нови и ремонт на съществуващи минерализовани ивици

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.