Процедури

Процедура № 2016 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение ДГС Бургас
Първа дата 24.04.2018
Втора дата
Начална цена 1,500.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Публично състезание
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата публично състезание
Предмет „Косене на ливади (дивечови ниви) с обща площ 121,6 дка. в териториалния обхват на дейност на „ДГС-Бургас“.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.