Процедури

Процедура № 2023 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 17.04.2018
Втора дата
Начална цена 193,875.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет ДОГОВАРЯНЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВА НА ДЪРВЕСИНА В ОБЕКТИ 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1820, 1821, 1822, 1823

Данни за дървесината

Обект/и № 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1820, 1821, 1822, 1823
Дървесен вид дб,цр,бк,гбр,трп,мжд,чб
Едра 778 куб.м.
Средна 69 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 3111 куб.м.
За огрев 4394 куб.м.
ОЗМ 667 куб.м.
Всичко 9019 куб.м.