Процедури

Процедура № 2043 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 23.04.2018
Втора дата
Начална цена 4,522.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата собствени работници
Предмет самостоятелно извършване от ТП ДГС Стара Загора на дейности: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад“ от обект №185131

Данни за дървесината

Обект/и № 185131
Дървесен вид здб;бл;цр;
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 61 куб.м.
За огрев 140 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 201 куб.м.