Процедури

Процедура № 2048 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 27.04.2018
Втора дата
Начална цена 34,379.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на стояща дървесина на корен по реда на чл.49, ал.1, т.1 от „Наредбата", включена в годишния план за ползване за 2018 г. в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”.

Данни за дървесината

Обект/и № 1843
Дървесен вид широколистна
Едра 0 куб.м.
Средна 89 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
Технологична 489 куб.м.
За огрев 328 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 914 куб.м.