Процедури

Процедура № 2051 на ДГС Маджарово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Маджарово
Първа дата 18.05.2018
Втора дата
Начална цена 16,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата доставки
Предмет Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите, собственост на ТП ДГС Маджарово

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.