Процедури

Процедура № 2052 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение ДГС Карнобат
Първа дата 27.04.2018
Втора дата
Начална цена 263,326.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1808 , подотд.: 2а, 4в, 7е,ж, 24д, 25б, 1011-а,г,д, 1116е, 1117д, от ДГТ в териториалния обхват на ТП „ДГС - Карнобат”

Данни за дървесината

Обект/и № 1808
Дървесен вид шир
Едра 1671 куб.м.
Средна 193 куб.м.
Дребна 87 куб.м.
Технологична 1348 куб.м.
За огрев 2106 куб.м.
ОЗМ 8 куб.м.
Всичко 5414 куб.м.