Процедури

Процедура № 2055 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 11.04.2018
Втора дата
Начална цена 389.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз и др.на маркирана дървесина от Обект №1859.

Данни за дървесината

Обект/и № 1859
Дървесен вид дб,цр
Едра 0 куб.м.
Средна 6 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 13 куб.м.
За огрев 10 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 23 куб.м.