Процедури

Процедура № 2057 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 03.05.2018
Втора дата
Начална цена 1,920.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет „Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Сливен”, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обекти от КЛФ-2018 г.

Данни за дървесината

Обект/и № 1844
Дървесен вид иглолистна и широколистна
Едра 41 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1163 куб.м.
За огрев 709 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1920 куб.м.