Процедури

Процедура № 2102 на ДГС Нова Загора

Процедура № 2102 на ДГС Нова Загора от 11.06.2018 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Нова Загора
Първа дата 11.06.2018
Втора дата
Начална цена 1,029.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет Изпълнение на дейности по изграждане на съоръжения за защита на горски територии от пожари - поддръжка на съществуващи минерализовани ивицина територията на ТП ДГС Нова Загора

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.