Процедури

Процедура № 2108 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение ДГС Бургас
Първа дата 16.05.2018
Втора дата
Начална цена 3,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата пряко договаряне
Предмет „Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС „Бургас“.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.