Процедури

Процедура № 2109 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение ДГС Бургас
Първа дата 17.05.2018
Втора дата
Начална цена 16,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне без предварително обявление
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне без предварително обявление
Предмет Техническо обслужване на МПС, собственост на ТП „ДГС БУРГАС”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „основен и текущ ремонт и профилактика на МПС“ Обособена позиция № 2 – „доставка на резервни части и консумативи по заявка на възложителя“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.