Процедури

Процедура № 2119 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 31.05.2018
Втора дата
Начална цена 32,178.78 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Документация за провеждане на Търг с тайно наддаване на 31.05.2018г.,за продажба на добита дървесина,находяща се на временни складове ,на терит. на ТП ДГС Айтос.

Данни за дървесината

Обект/и № 1820-15
Дървесен вид ак,кгбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 476.1 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 476.1 куб.м.