Процедури

Процедура № 2125 на ДГС Бургас

Данни за процедурата

Поделение ДГС Бургас
Първа дата 20.06.2018
Втора дата
Начална цена 1,600.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет „Доставка чрез закупуване на копирна машина (МФУ), за нуждите на ТП „ДГС - Бургас”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.