Процедури

Процедура № 2131 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 01.06.2018
Втора дата
Начална цена 36,715.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата договаряне
Предмет Добив на дървесина от обект № 1814, от ЛФ 2018 г., находящ се в държавни горски територии,, в района на дейност на ТП ДГС Средец

Данни за дървесината

Обект/и № №1814
Дървесен вид дб, цр, гбр, бб
Едра 32 куб.м.
Средна 336 куб.м.
Дребна 32 куб.м.
Технологична 229 куб.м.
За огрев 1017 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1646 куб.м.