Процедури

Процедура № 2133 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 05.06.2018
Втора дата
Начална цена 23,538.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс ,за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на терит.на ТП ДГС Айтос,на 05.06.2018 г. за обект № 1850.

Данни за дървесината

Обект/и № 1850
Дървесен вид дб,бк,гбр,срлп,цр
Едра 12 куб.м.
Средна 335 куб.м.
Дребна 27 куб.м.
Технологична 712 куб.м.
За огрев 394 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1118 куб.м.