Процедури

Процедура № 2192 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 26.06.2018
Втора дата
Начална цена 50,060.22 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обекти № 182135, 182136, 182137, 182138

Данни за дървесината

Обект/и № 182135,182136,182137,182138
Дървесен вид бк,гбр,лп,здб,бл,бб,цр
Едра 15 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 29 куб.м.
За огрев 1721 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1765 куб.м.