Процедури

Процедура № 2196 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение ДГС Тича
Първа дата 26.06.2018
Втора дата
Начална цена
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
Предмет ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ПО РЕДА НА ЧЛ.49,АЛ1 , Т.1 /ОБЕКТ 18020 ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП ДГС ТИЧА

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.