Процедури

Процедура № 2197 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 06.07.2018
Втора дата
Начална цена 25,320.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане изпълнението на комплекс от дейности: 1. Добив на дървесина; 2. Товарене, подвоз и разтоварване на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 1818
Дървесен вид чб
Едра 16 куб.м.
Средна 574 куб.м.
Дребна 70 куб.м.
Технологична 50 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 710 куб.м.