Процедури

Процедура № 2256 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 23.07.2018
Втора дата
Начална цена 3,163.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Документация за провеждане на Търг с явно наддаване на 23.07.2018г.,за продажба на добита дървесина,находяща се на временни складове на терит. на ТП ДГС Айтос.

Данни за дървесината

Обект/и № 1853-06,1853-08
Дървесен вид бл,здб,цр,срлп
Едра 30.4 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 30.4 куб.м.