Процедури

Процедура № 2258 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 23.07.2018
Втора дата
Начална цена 37,529.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти 1859 1860 на територията на ДЛС Тополовград

Данни за дървесината

Обект/и № 1859 1860
Дървесен вид здб, цр, кгбр, бл, мждр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 1597 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1597 куб.м.