Процедури

Процедура № 2263 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 26.07.2018
Втора дата
Начална цена 15,978.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен

Данни за дървесината

Обект/и № 1808,1811,1812
Дървесен вид бб,см,бк,гбр,здб,яс
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 199 куб.м.
За огрев 233 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 432 куб.м.