Процедури

Процедура № 2265 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Звездец
Първа дата 10.07.2018
Втора дата
Начална цена 41,689.24 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП „ДГС Звездец” за дейностите: сеч, извоз, сортиране, разкройване, и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от обект № 1806, отдели/подотдели 54-в ; м. Мушмулата, сем.Младежко, 73-л,р1, м. Милушев дол, зем.Бяла вода, 270-д, м. Долно гробе, зем.Бяла вода

Данни за дървесината

Обект/и № Обект № 1806
Дървесен вид чб,дб,цр,гбр,изгбр
Едра 194 куб.м.
Средна 328 куб.м.
Дребна 58 куб.м.
Технологична 500 куб.м.
За огрев 1026 куб.м.
ОЗМ 16 куб.м.
Всичко 2122 куб.м.

Документи