Процедури

Процедура № 2269 на ДГС Хасково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Хасково
Първа дата 27.07.2018
Втора дата
Начална цена 51,770.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване
Предмет Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП”Държавно горско стопанство Хасково” ЛФ 2018 година

Данни за дървесината

Обект/и № 1819
Дървесен вид бб, чб, бл, кгбр, мжд
Едра 20 куб.м.
Средна 23 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1272 куб.м.
За огрев 170 куб.м.
ОЗМ 315 куб.м.
Всичко 1800 куб.м.