Процедури

Процедура № 2274 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 30.07.2018
Втора дата
Начална цена 10,725.10 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в обект № 182141 на територията на ТП ДГС Казанлък

Данни за дървесината

Обект/и № 182141
Дървесен вид здб,гбр,лп
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1 куб.м.
За огрев 341 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 342 куб.м.