Процедури

Процедура № 2305 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Граматиково
Първа дата 17.08.2018
Втора дата
Начална цена 41,569.65 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет търг с тайно наддаване за продажба на добити количества дървесина, намираща се на територията на ТП „ДЛС Граматиково

Данни за дървесината

Обект/и № обект № 1807-12 ; № 1807-13
Дървесен вид дб, цр, бк
Едра 128.57 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 104.94 куб.м.
Всичко 233.51 куб.м.