Процедури

Процедура № 2392 на ДГС Звездец

Процедура № 2392 на ДГС Звездец от 16.10.2018 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Звездец
Първа дата 16.10.2018
Втора дата
Начална цена 1,400.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет „Доставка, чрез закупуване и монтаж на офис обзавеждане/ бюра, столове, секции др./ за нуждите на ТП ДГС Звездец за срок от 12 месеца“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.