Процедури

Процедура № 2399 на ДЛС Мазалат

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Мазалат
Първа дата 25.09.2018
Втора дата
Начална цена 23,471.15 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на открит конкурс за възлагане на услугата: сеч, извоз, разкройване и рампиране до временен склад, товарене, транспорт и разтоварване на прогнозно количество дървесина по БДС франко адреса на клиента - обект № 1882 на 25.09.2018 г. от ЛСФ 2018 год.

Данни за дървесината

Обект/и № 1882
Дървесен вид бк
Едра 61 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 112 куб.м.
За огрев 300 куб.м.
ОЗМ 7 куб.м.
Всичко 480 куб.м.