Процедури

Процедура № 2401 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 03.10.2018
Втора дата
Начална цена 2,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Публично състезание
Предмет Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Казанлък

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.