Процедури

Процедура № 2403 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 11.09.2018
Втора дата
Начална цена 16,940.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата директно възлагане
Предмет Възлагане на услугата - сеч и извоз на дървесина до временен склад по реда на чл.27 ал.1 т

Данни за дървесината

Обект/и № 1813
Дървесен вид чб,бб
Едра 0 куб.м.
Средна 91 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 678 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 770 куб.м.