Процедури

Процедура № 2405 на ДГС Мъглиж

Данни за процедурата

Поделение ДГС Мъглиж
Първа дата 01.10.2018
Втора дата
Начална цена 25,879.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на дървесина на корен Обект № 183141

Данни за дървесината

Обект/и № 183141
Дървесен вид здгл, бб
Едра 152 куб.м.
Средна 114 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 102 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 43 куб.м.
Всичко 413 куб.м.