Процедури

Процедура № 2414 на ДГС Нова Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Нова Загора
Първа дата 22.10.2018
Втора дата
Начална цена 6,200.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за автомобилите, собственост на ТП „ДГС Нова Загора”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.